DHZ Olejníkov

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti (a štátu), kde má významné miesto aj dobrovoľná hasičská ochrana.

História nášho DHZ v Olejníkove sa začala písať v roku 2005. Hlavným cieľom je zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo.

V súčasnosti sú členmi DHZ v Olejníkove:

  • Michal Poráč
  • Patrik Šmondrk
  • David Blaščak
  • Adam Semančík
  • Richard Smrek
  • Kristián Kozár
  • Milan Zaleta