Komunitné centrum Olejníkov

Komunitné centrum začalo svoju činnosť od 01.05. 2015. Sídli v blízkosti rómskej osady, zámerom činnosti komunitného centra sú voľnočasové aktivity pre deti, mládež a rodiny, práca s deťmi predškolského veku. Súčasťou komunitného centra je veľký oplotený pozemok, ktorý poslúži na výstavbu detského ihriska, hrázd a preliezok na cvičenie.

Od svojho pôsobenia komunitné centrum vedie aktivity:

  • Predškolský klub
  • Doučovanie
  • Nízkoprahový klub pre deti a mládež
  • Počítačový krúžok
  • Praktické dievča (varenie, šitie, vyšívanie)
  • Katechéza pre deti, mládež a dospelých