Kontakt

Starosta obce
Imrich Drutarovský

Zástupca starostu
Marek Felčík

Adresa
Obecný úrad
Olejníkov č. 44
082 57 Ľutina

Telefón: 051 / 459 62 42
Telefón (starosta): +421 915 321 735
E-mail: obecolejnikov@gmail.com

IČO: 00327531
DIČ: 2020711638

Zamestnanci: 
Jozef Javorský – pracovník OcÚ

Terénna sociálna práca obec Olejníkov
Mgr. Veronika Molčanová- Terénna sociálna pracovníčka
Mária Michalcová- Terénna pracovníčka
Mária Kruľáková- Terénna pracovníčka

Kontakt: 0918 307 948
mail: tspolejnikov4@gmail.com

Komunitné centrum obec Olejníkov
Mgr. Katarína Peregrinová- Garant KC
Mgr. Veronika Čintalanová- Odborný pracovník KC
Dana Felčíková- Pracovník KC

Kontakt: 0907 782 369
mail: olejnikovkc@gmail.com

Kontrolór obce: hlavnykontrolorolejnikov@gmail.com

Web webmaster(at)olejnikov.sk