Kontakt

Starosta obce
Imrich Drutarovský

Zástupca starostu
Marek Felčík

Adresa
Obecný úrad
Olejníkov č. 44
082 57 Ľutina

Telefón: 051 / 459 62 42
Telefón (starosta): +421 915 321 735
E-mail: obecolejnikov@gmail.com

IČO: 00327531
DIČ: 2020711638

Zamestnanci: 
Jozef Javorský – pracovník OcÚ
Mária Michalcová –  terénna pracovníčka
Mária Kruľáková – terénna pracovníčka

Terénna sociálna služba: 0918 307 948, tspolejnikov4@gmail.com

Web webmaster(at)olejnikov.sk