Nultý ročník cykloprechodu čergovským pohorím

Dňa 23.05.2015 Vás priatelia prírody a cyklistiky (Dodo & Dodo) v spolupráci s obecným úradom Ľutina a Olejníkov pozývajú na „nultý“ ročník cykloprechodu Čergovským pohorím.

Prezentácia:
Dňa 23.05.2015 od 8,30 do 9,00 hod..
Prezentácia sa uskutoční na malom futbalovom ihrisku ( umela tráva) v Ľutine.
Záväzné prihlásenie telefonicky u sporiadateľov do 20.05.2015 do 15,00 hod. na t.č. Blaščák Jozef  +421918516810, Tkáč Jozef Ing. +421905284224

Štartovné:
Symbolické štartovné 4 € (dospelá osoba), v ktorom je zahrnuté občerstvenie ( guľaš, pivo alebo kofola, technická podpora, asistenčné služby horskej služby po trase, reprodukovaná hudba DJ Mirko),  štartovné sa uhrádza v mieste štartu.

Trasa cykloprechodu:
Štart o 09,00  hod. od futbalového ihriska Ľutina (424 m.n.m.) smer Tarbočin – Hanigovský hrad (730 m.n.m.) – Uhlisko (935 m.n.m.) – sedlo Priehyby (815 m.n.m.) – Hrašovík (1009 m.n.m.) – Sedlo Lysina (1029 m.n.m.) – Čergov (1049 m.n.m.) – Ambrušovce (781 m.n.m.) -Podbaranie (656 m.n.m.) – Majdan (535 m.n.m.) – Ľutina futbalové ihrisko (424 m.n.m.), Príchod do 16,00 hod.

Obtiažnosť trate:
Dĺžka trasy cca 35 km, stredne náročná, trasa je vhodná len pre „ horské bicykle“, trasa označená stužkami, cyklistická prilba povinná !!!


Podmienky účasti:

  • Podujatie sa uskutoční za každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu alebo zrušenie podujatia.
  • Podujatie ide za plnej cestnej premávky ( osada Majdan- Ľutina )  na vlastné nebezpečenstvo.
  • Deti do 15 rokov musí prezentovať ich zákonný zástupca.
  • V prípade odstúpenia z prechodu a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenia:
Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Každý účastník sa musí pri prezentácii preukázať dokladom totožnosti.
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia  odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa  vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.

Kontakty:
Blaščák Jozef (usporiadateľ) +421918516810
Tkáč Jozef Ing. (usporiadateľ) +421905284224