Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na území obce Olejníkov a žiadosť o súčinnosť pri informovaní obyvateľov obce o vykonávaní týchto činností

viac informácií v úradnej tabuli (PDF)