Samospráva obce

Adresa Obec Olejníkov č. 44
082 57 Ľutina
Telefón +421 514 596 242
E-mail obecolejnikov@gmail.com
Starosta obce Imrich Drutarovský
Zástupca starostu Marek Felčík
Poslanci OZ Ing. Peter Bartoš
Mgr. Peter Maček
Ing. Jozef Tkáč
Ing. Katarína Javorská
Zamestnanci OcÚ Ing. Mária Galeštoková (Kontrolór obce)
Bc. Lucia Pulščáková (ekonóm obce)

Obecný úrad Olejníkov – Stránkové a úradné hodiny

Stránkové hodiny

Pondelok 08:00 – 15:30
Utorok 08:00 – 15:30
Streda 08:00 – 15:30
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 08:00 – 14:00

Úradné hodiny

Pondelok 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Utorok 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Streda 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 07:30 – 12:00 13:00 – 15:30