Terénna sociálna práca

Usmernenia v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)