Terénna sociálna práca

Usmernenia v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19)


 


Prísun pitnej vody, tvorba jednoduchých rúšok a rozdávanie mydiel a rúšok

tsp-20200327_105113 tsp-20200323_094542 tsp-20200323_094535 tsp-20200319_102730 tsp-20200319_102724