Úradná tabuľa

TypeNázovPopisDátum zverejneniaSize

pdf
Dohoda UPSVAR Dohoda o poskytnutí finančného príspevku23/06/2017 14:34837.8k

ods
NAVRH-Rozpocet_2015-2020 Návrh na rozpočet 2015 - 2020 (Výsledok hospodárenia)05/12/2017 7:366.9k

pdf
Navrh na rozpocet Návrh na rozpočet05/12/2015 19:234.1M

docx
PRO obce Olejnikov Program rozvoja obce Olejníkov na roky 2016 - 202219/04/2016 10:00473.2k

pdf
zverejnenie zameru prevodu majetku Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa18/07/2016 20:03414k
Download