Úradná tabuľa

TypeNázovPopisDátum zverejneniaSize

doc
Cestne vyhlasenie Čestné vyhlásenie18/06/2015 22:4323.5k

doc
Danove priznanie za psa Daňové priznanie miestnej dani za psa18/06/2015 22:4330k

doc
Nahlasenie skod Nahlásenie škôd obyvateľov obce Olejníkov na nepoistenom majetku v prípade III. stupňa povodňovej aktivity18/06/2015 22:4323.5k

doc
Nalezitosti ohlasovacej povinnosti Náležitosti ohlasovacej povinnosti18/06/2015 22:4333.5k

doc
Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia18/06/2015 22:4325k

doc
Navrh na zrusenie trvaleho pobytu Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu18/06/2015 22:4335k

doc
Ohlasenie drobnej stavby Ohlásenie drobnej stavby18/06/2015 22:4326k

doc
Ohlasenie stavebnych uprav Ohlásenie stavebných úprav18/06/2015 22:4324.5k

doc
Ohlasenie udrziavacich prac Ohlásenie udržiavacích prác18/06/2015 22:4324k

doc
Oznamenie o konani verejneho kulturneho podujatia Oznamenie o konaní verejného kultúrneho podujatia na území Obce Olejníkov18/06/2015 22:4328.5k

doc
Rozhodnutia o umiestneni stavby Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby18/06/2015 22:4329k

doc
Ziadost adresovana OcU Žiadosť adresovaná OcU18/06/2015 22:4327.5k

doc
Ziadost na ohlasenie drobnej stavby Ohlásenie drobnej stavby 18/06/2015 22:4326.5k

doc
Ziadost na vydanie suhlasu na vyrub drevin Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov18/06/2015 22:4331.5k

doc
Ziadost o dodatocne povolenie stavby Žiadosť o dodatočné povolenie stavby18/06/2015 22:4324k

doc
Ziadost o povolenie odstranenia stavby Žiadosť o povolenie odstránenia stavby18/06/2015 22:4326k

doc
Ziadost o povolenie prevadzky Žiadosť o povolenie prevádzky a schválenie návrhu prevádzkovej doby18/06/2015 22:4328.5k

doc
Ziadost o predlzenie doby vystavby Žiadosť o predĺženie doby výstavby18/06/2015 22:4327k

doc
Ziadost o vydanie rozhodnutia na prekopavku MK Žiadosť o vydanie rozhodnutia na prekopávku MK, chodníka, verejného priestranstva18/06/2015 22:4367.5k

doc
Ziadost o vydanie stavebneho povolenia RD Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na rodinný dom18/06/2015 22:4334.5k
Download