Úradná tabuľa

TypeNázovPopisDátum zverejneniaSize

pdf
Dodatok 1-2012 k zmluve 1838-2011 Dodatok č. 1/2012 k zmluve č. 1838/201116/06/2015 16:56116.6k

pdf
Dodatok 4 k zmluve o vyvoze odpadu Dodatok č. 4 k zmluve o vývoze odpadu16/06/2015 16:5674.9k

pdf
Dohoda 22-50j-2012 ESF Dohoda č. 22/§50j/2012 ESF16/06/2015 16:56434.2k

pdf
Dohoda o poskytnuti prispevku Dohoda o poskytnutí príspevku16/06/2015 16:56522.3k

pdf
NEO Slovakia zmluva 3525 NEO Slovakia zmluva č. 352516/06/2015 16:56121.8k

pdf
Nakup externeho vybavenia komun centra Nákup externého vybavenia komun. centra16/06/2015 16:5670.2k

pdf
Oprava elektroinstalacie akum peci Oprava elektroinštalácie akum. peci16/06/2015 16:56177.9k

pdf
Urazove poistenie Úrazové poistenie16/06/2015 16:5871.3k

pdf
Zmluva o dielo - Vystavba komunit. centra Zmluva O Dielo - Výstavba Komunitného Centra16/06/2015 16:56161.5k

pdf
Zmluva o dielo 21052012 Zmluva o dielo č. 2105201216/06/2015 16:582.2M

pdf
Zmluva o dielo BDV Trade Zmluva O Dielo BDV Trade16/06/2015 16:571.8M

pdf
Zmluva o dielo FJM Group Zmluva O Dielo FJM Group16/06/2015 16:571.7M

pdf
Zmluva o dielo Frantisek Hvizda Zmluva o dielo František Hvizda16/06/2015 16:571.7M

pdf
Zmluva o poskytnuti sluzieb Zmluva o poskytnutí služieb16/06/2015 16:5839.1k

DOC
Zmluva o poskytovani auditorskych sluzieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb16/06/2015 16:5860k

pdf
Zmluva o spolupraci 105-2012 Zmluva o spolupráci č. 105/201216/06/2015 16:58465.2k
Download